Главная >> Корпоративным клиентам >> Расчетно-кассовое обслуживание


Публикации в категории: ТарифыПакети предпринимательский и корпоративный

ПАКЕТЫ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ" и "КОРПОРАТИВНЫЙ"


 

Операційний час банку                                                                9:00 –  16:30

Операції денної каси                                                                    9:00 –  16:30

Обідня перерва                                                                              13:00 – 13:15   

 

         ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЩО

ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ У ВІДДІЛЕННЯХ МІСТА КИЇВ ТА КИІВСКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

№ п/п

Операція

(послуга)

Підприємницький (для клієнтів малого та середнього бізнесу)

Корпоративний (для клієнтів корпоративного бізнесу)

Наявність ПДВ

Примітки

   1

Відкриття поточного рахунку в національній валюті

50,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

Разова комісія.

Сплачується в день відкриття рахунку.

   2

Відкриття наступного поточного рахунку в національній валюті

10,00 грн.

Безкоштовно

Без ПДВ

Разова комісія.

Сплачується в день відкриття рахунку.

   3

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті

Не тарифікується

Не тарифікується   4

Переоформлення юридичної справи

30,00 грн.

30,00 грн.

Без ПДВ

Разова комісія.

Сплачується в день надання послуги.

   5

Закриття поточного рахунку

100,00 грн.

Не тарифікується

Без ПДВ

Разова комісія.

Сплачується в день надання послуги.

   6

Продаж грошової чекової книжки

30,00 грн.

30,00 грн.

В т.ч. ПДВ

Разова комісія. Сплачується за оформлення кожної чекової книжки в момент подачі заявки.


Розрахункове обслуговування поточного рахунку

   7

Дистанційне підключення до системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк

100,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

Разова комісія. Сплачується в момент здійснення операції.

   8

Розрахункове обслуговування поточного рахунку:

- без використання системи «Клієнт-Банк»

- із використанням системи «Клієнт-Банк»

35,00 грн.

85,00 грн.

70,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

Щомісячна комісія, нараховується за обслуговування всіх поточних рахунків, незалежно від іх кількості та видів валют. Сплачується при наявності обороту за рахунком (ами)

   9

Виконання розрахункових операцій з рахунку Клієнта на рахунки банку або Клієнтів банку

Входить в вартість розрахунково-касового обслуговування

Входить в вартість розрахунково-касового обслуговування  10

Переказ коштів з поточного рахунку в інші банки в операційний час:

- на паперових носіях

- по системі «Клієнт-Банк»

3,00 грн.

2,00 грн.

5,00 грн.

1,50 грн.

Без ПДВ

Разова комісія. Сплачується за кожне платіжне доручення в момент здійснення операції.

  11

Виконання розрахункових операцій з рахунків Клієнтів на рахунки в інших банках при наданні документів в післяопераційний час

0,1% від суми кожного платежу (мін. 10,00 грн. , макс. 150,0 грн.)

0,1% від суми кожного платежу (мін. 10,00 грн. , макс. 150,0 грн.)

Без ПДВ

Комісія сплачується від суми кожного переказу коштів за день, перерахованих в післяопераційний час.

  12

Виконання зовнішніх платежів Клієнта за рахунок надходжень поточного операційного дня

0,1% від загальної     суми платежів             (макс 50,00 грн.)

0,1% від загальної суми платежів,   (мін. 10,00 грн. макс. 150,0 грн.)

Без ПДВ

Разова комісія. Комісія сплачується від загальної суми переказів коштів за день, які були здійснені понад залишку коштів на рахунку Клієнта на ранок.


Готівкові операції

  13

Приймання готівки в касу банку

Входить в вартість розрахунково-касового обслуговування

Входить в вартість розрахунково-касового обслуговування  14

Видача готівкових коштів з поточного рахунку

- до 50000,00грн. включно

- від 50000,01грн.

0,9% від суми готівки, але не менше 10,00грн

0,7% від суми готівки, + 10,00грн за підготовку готівки

0,8% від суми готівки, але не менше 10,00грн

0,7% від суми готівки +10,00грн. за підготовку готівки

Без ПДВ

Разова комісія. Сплачується в момент здійснення операції.


Інші послуги:

  15

Видача дублікатів:

- виписки по рахунку;

- додатків до виписки (у т.ч. надання

додаткових екземплярів додатків)

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

Без ПДВ

Разова комісія. Сплачується за кожен примірник в день надання послуги.

  16

Довідка про наявність та стан рахунку

50,00 грн.

50,00 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується за кожну довідку в момент її надання.

  17

Довідка про операції по рахункам:

- в межах календарного року

- за попередні періоди

100,00 грн.

200,00 грн.

100,00 грн.

200 ,00 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується за кожну довідку в момент її надання.

  18

Інші довідки згідно запиту клієнта

100,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується за кожну довідку в момент її надання.

  19

Оформлення довідки про проведенні операції та стан рахунків у відповідності з запитом аудиторської фірми

300,00 грн.

300,00 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується за кожну довідку в момент її надання.

  20

Разове виготовлення платіжного документа на замовлення Клієнта

10,00 грн.

10,00 грн.

В т.ч. ПДВ

Разова комісія. Сплачується за виготовлення кожного платіжного доручення в момент здійснення операції.

  21

Розслідування, уточнення, повернення переказу (згідно листа Клієнта)

30,00 грн.

30,00 грн.

Без ПДВ

Разова комісія. Сплачується за кожне розслідування, уточнення, повернення переказу.


Print