Головна >> Корпоративним клієнтам >> Страхові послуги


Архіви категорій: Страхові послуги

Банк НОВИЙ в співпраці зі страховими компаніями  пропонує страхування Вашого майна, предметів застави,  страхування інших ризиків.

 

 

 

Додаткова інформація по тел. (056) 374-97-76

 Страхові послуги


Страхові компанії - партнери:

ПРИВАТНЕ АКЦІИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» .

ПРИВАТНЕ АКЦІИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП».

Банк «НОВИЙ» проводить відбір страхових компаній для участі у процедурах закупівлі (тендерах) страхових послуг для потреб банку (наприклад, страхування рухомого та нерухомого майна, що оформлено у заставу під забезпечення зобов’язань по оформленим кредитним договорам, страхування життя позичальників, автотранспорту банка, робітників, тощо), та за результатами закупівель, підписання  відповідних договорів страхування.

Перелік документів, які необхідно надати з метою проведення перевірки на відповідність вимогам, що висуває банк «НОВИЙ» до страхових  компаній:

 

Лист страхової компанії з обов’язковим переліком видів страхування, за якими планується співробітництво з банком, мінімальну суму вкладу (депозиту), який може бути розташований у банку.

 

         I. Юридичні документи:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію страхової  компанії.

2. Копія довідки про внесення страхової компанії в Єдиний державний реєстр підприємств та  організацій України.

3. Копія свідоцтва про реєстрацію страхової компанії як фінансової установи.

4. Копії  ліцензій на здійснення страховою компанією  певних видів страхової діяльності.

5. Копії установчих документів страхової компанії зі всіма змінами та доповненнями.

6. Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб страхової компанії (накази про призначення на посаду, доручення).

 

        ІІ. Фінансові документи та звітність (щоквартально):

 1. Річна фінансова звітність страхової компанії (за останній рік), а саме:

а) баланс (форма № 1),

б) звіт про фінансовий результат (форма № 2),

в) звіт про рух грошових коштів (форма № 3),

г) звіт про власний капітал (форма № 4),

д) звіт про фінансові результати та дебіторську та  кредиторську заборгованість (форма № 1-Б).

2. Проміжна фінансова звітність страхової компанії (за 4 періоди), а саме:

а) баланс (форма № 1),

б) звіт про фінансовий результат (форма № 2).

3. Річна та проміжна (за 4 періоди) звітність надається згідно вимогам Порядку складання звітних даних страхувальників, затвердженого розпорядженням Державної комісії  по регулюванню ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N39 (надалі - Порядок складання звітних даних страхувальників):

а) загальні відомості про страхувальника за формою додатка 1 до  Порядку складання звітних даних страхувальників,

б) звіт про доходи та витрати страхувальника за формою додатка 2 до Порядку складання звітних даних страхувальників,

в) звіт про страхові платежі та  виплати по структурним підрозділам страхувальника за формою додатка 3 до Порядку складання звітних даних страхувальників,

г) пояснювальна записка до звітних даних  страхувальника за  формою додатка 4 до Порядку складання звітних даних страхувальників.

4. Належним чином засвідчені копії правил страхування за певними видами страхування.

5. Належним чином засвідчені копії типових форм Договорів страхування за видами.

6. Тарифи страхування.

7. Відомості про перестрахувальників, та доля кожного з перестрахувальників в загальному обсязі  перестрахувальників  в  страхових резервах.

8. Інші  документи за вимогою банку.


Print